Въпроси и отговори

В случай, че имате въпроси или проблеми с нашите продукти или искате да споделите Вашето мнение, моля използвайте формуляра за техническа поддръжка или се свържете с нас чрез формата за контакт. Благодарим Ви за помощта при подобряването на качеството на нашите услуги.

Моето устройство не топли, радиаторите не се загряват.

- Може би до устройството не достига електрически ток: проверете предпазителите и електрическите системи. Уверете се, че устройството е включено към мрежата.
- Възможно е настроената температура да е твърде ниска: увеличете температурата от термостата.
- Възможно е клапаните на радиаторите да не са отворени. Проверете клапаните, ако в системата има въздух, то той трябва да се освободи като се отворят клапаните за изпускане на въздух на радиаторите. По този начин може да осигурите затопляне на радиатора.
- Проверете дали е налично достатъчно гориво.
- Инсталационният клапан на устройството може да е затворен. Проверете клапаните.

Усещате мирис на отпадъчни газове?

- Възможно е да има проблеми или течове във Вашата отводна система или комин. Изключете устройството и проветрете помещението, а след това проверете коминните връзки.
- Може да има изтичане от люковете или горната плоча. Изключете устройството и проветрете помещението, а след това проверете уплътненията, свръзките и другите изолационни елементи.

Устройството се изключва, преди да достигне зададената температура.

- Възможно е предпазният или нормалният термостат да са повредени и трябва да бъдат заменени.
- Възможно е дигиталният термостат да е повреден и трябва да бъде заменен.

Какво трябва да направя, за да пестя гориво?

- Поддържайте температурата на помещението постоянно на 21°C. Намаляването на температурата с 1°C дава около 10% икономия на гориво.

Имам котле на твърдо гориво. Отделят се неизгорени въглища, въпреки че котлето работи нормално. Какво трябва да направя?

- Вашето котле се нуждае от поддръжка—трябва да бъде почистено.

Колко време е гаранцията на вашите котлета?

- Всички наши продукти имат 2 години гаранция.

Какво покрива гаранцията?

- Гаранцията покрива всички дефекти, които не са причинени от потребителя и са в рамките, определени в инструкциите за ползване на продукта.
- Гаранцията е невалидна в случай, че продуктът е използван със затворен разширителен клапан.

Гаранцията покрива ли поддръжката на котлето?

- Подрръжката не се покрива от гаранцията, а е платена услуга.

Колко често трябва да се почистват и поддържат вашите продукти?

- Годишен преглед и поддръжка са достатъчни, за да работи Вашето устройство нормално.

Задължени ли сме да се обърнем към оторизиран сервиз за поддръжка?

- Може да извършвате поддръжката и почистването и сами, но пълна проверка може да бъде направена само от нашите техници и сервизи.

Каква е таксата за поддръжка на котлето?

- Таксата за поддръжка за тази година е 50 лева + ДДС.

Каква е причината за освобождаване на дим от котлите на твърдо гориво?

- Димът си проправя път навън през котлето, ако отвеждащите тръби са задръстени със сажди.
- Котлето трябва да се почисти. Устройството няма повреда или проблем.

end faq